Jubileumaanbieding “Gestructureerde brainstormsessie”

Een zorgvuldig voorbereide brainstorm die zorgt voor een maximale opbrengst bij een minimale tijdsbelasting voor de deelnemers aan de sessie.

Brainstorm

Los problemen op, bedenk nieuwe producten of werkwijzen of bepaal uw visie en strategie met behulp van moderne, effectieve brainstorm methodieken, begeleid door ervaren facilitators. Door de professionele aanpak kunt u zelfs klanten in uw brainstorm betrekken.

Hoe werkt het?

  1. U bepaalt wat de uitkomst van de brainstorm moet zijn
  2. Wij helpen u de probleemstelling te definiëren
  3. Samen bepalen wij wie er aan deel moet nemen
  4. Wij stellen een brainstorm methode voor die het beste past bij de vraag
  5. Samen bereiden wij de sessie voor (incl. reading materials)
  6. U plant de sessie en nodigt de deelnemers uit
  7. Wij faciliteren de brainstorm en zorgen voor de verslaglegging

Afhankelijk van de probleemstelling kan een gestructureerde brainstorm 1 uur (“Hoe lossen wij dit probleem op?”) tot soms wel 2 dagen duren (“Hoe moet de nieuwe marketingcampagne eruit gaan zien?”).

Ter kennismaking en vanwege ons 20-jarig bestaan bieden wij u 20% korting op uw eerste brainstormsessie met ons.

Geïnteresseerd? Bel +31 172 64 55 33 of mail ons op