Star Business gebruikt persoonlijke profiel analyses (PPA) om meerdere redenen. De PPA geeft een objectieve schets van de persoonlijkheidsstructuur van (reeds aanwezige) medewerkers en/of van toekomstige medewerkers.

Zonder waardeoordeel krijgt de deelnemer inzicht in de eigenheid van z’n persoonlijkheid. Zo weerspiegelt het profiel iemands dominantie, uitoefening van invloed, behoefte aan stabiliteit en mate van conformiteit. Door een aanvullende Specifieke Taak Analyse wordt vervolgens duidelijk of die persoon het beste tot z’n recht komt in de huidige of in de gewenste functie.

Star Business gebruikt de PPA vaak aan het begin van een coachingstraject. Zowel coach als coachee krijgen zo een beter inzicht in gedrag en onderliggende drijfveren van de coachee.

In management trainingen wordt de PPA regelmatig gebruikt om (toekomstige) managers meer inzicht te geven in hun stijl van leiderschap, hun kwaliteiten en mogelijke verbeterpunten.

Ook zetten we dit analyse-instrument in om de samenwerking te bevorderen tussen leden van management teams. Door deze doeltreffende profielanalyse krijgen de deelnemers inzicht in elkaars karakter en kwaliteiten.

Meer weten over de Persoonlijke Profiel Analyse? Neem gerust contact op.

Kijk hier voor een voorbeeldrapportage.