1 op 1 gesprekken of specifieke thema’s, aan de hand van vooraf te bepalen doelstellingen. Veel voorkomende thema’s zijn:

  • het ontwikkelen van management of consultancy vaardigheden
  • sparring of specifieke management uitdagingen
  • stress en burnout
  • het oplossen van conflicten
  • het overwinnen van persoonlijke blokkades

Het regelmatig begeleiden van een (management) team. Met als doel het bevorderen van de onderlinge samenwerking, het formuleren van teamdoelen en het behalen van teamresultaten.

Een bijzondere vorm van individuele coaching. Sommige klanten vinden het prettig om al wandelend te praten. Wij zoeken dan een locatie bij u in de buurt waar wij vrijuit kunnen wandelen. De honden gaan wel of niet mee, wat u prettig vindt. Na de wandeling zoeken wij een koffietent waar we even de zaken die wij besproken hebben en de daaruit voortgekomen afspraken op papier te zetten. Met name bij stress en burnout coaching blijkt de wandel coaching een waardevol instrument te zijn. Maar ook bijvoorbeeld bij gesprekken over de visie van uw organisatie.

Star Business heeft inmiddels ruime ervaring binnen de overheid en het bedrijfsleven met het oplossen van conflicten binnen teams of tussen werknemer en werkgever. Nu bieden wij die schat aan ervaring ook aan voor NGO’s en andere idealistische organisaties. Bijvoorbeeld om te faciliteren bij het oplossen van conflicten in oorlogs- of crisisgebieden. Of door het managen van projecten in derdewereldlanden, of door het verzorgen van leiderschapstraining in derdewereldlanden die in opkomst zijn.