Wim Starink, oprichter en eigenaar van Star Business:
“Mijn inzet is helder: ik wil mensen helpen om zich optimaal te ontplooien, om te worden wie ze kunnen zijn. Voor zichzelf én voor het bedrijf waar ze werken.”

“Mijn missie is enerzijds om mensen zich bewust te maken van zichzelf en hun mogelijkheden. Anderzijds om bedrijven optimaal te leren omgaan met hun potentieel aan menskracht. Dit levert winst op voor iedereen. De mens zit beter in z’n vel, voelt zich gezien en gewaardeerd en zal optimaal presteren. En het bedrijf draait op gemotiveerde, zelfbewuste mensen. Dat werkt!

Mijn aanpak en inspiratie ontleen ik aan organische en natuurlijke processen. Mensen zijn geen robots. De natuur geeft prachtige voorbeelden van hoe om te gaan met ingrijpende veranderingen.”

Ons team

Star Business werkt met een vaste groep trainers en coaches. Stuk voor stuk breed inzetbaar en elk met eigen specifieke kwaliteiten. De bindende factor is ons mensbeeld en onze aanpak: betere (bedrijfs) resultaten door ontplooiing van de mensen die het werk doen.

In het bedrijfsleven en bij de overheid heeft Wim ruime ervaring opgedaan als (project)manager, business consultant en human resource manager. 

Als trainer heeft hij zich gespecialiseerd in interactieve en intensieve trainingen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling, coaching, verander- en projectmanagement en inspirerend/charismatisch (zelf) leiderschap. 
Daarnaast coacht Wim managers en medewerkers van verschillende bedrijven.

Hanna volgde een klassieke theateropleiding en deed ervaring op als actrice, regisseuse en theaterdocente.

Binnen Star Business verzorgt zij de trainingen op het gebied van communicatie, assertiviteit en conflicthantering.

Door haar theaterachtergrond is zij in staat de deelnemers mee te nemen in oefeningen en rollenspelen. Met veel humor en plezier worden de moeilijkste cases besproken en uitgespeeld en de deelnemers verlaten de training met concrete vaardigheden om hun situatie beter aan te kunnen. 

Begon zijn loopbaan als acteur, kunstschilder, docent en organisator van grote tentoonstellingen.

Daarna is Mark zich meer en meer gaan toeleggen op training en coaching op het gebied van persoonlijke groei, creatieve denk-tanks / produktontwikkeling voor particulieren en bedrijven.

Sinds begin 2007 coördineert hij de Star Business activiteiten in Denemarken.

Onze klanten

De branches waarin wij werkzaam zijn:

Individuele coaching, trainingen en team building off-sites voor diverse afdelingen en business units.

Ontwikkeling van personeelsbeleid voor een nieuw call center, sales-coaching met gebruikmaking van PPA’s.

Binnen de resultaat verantwoordelijke eenheid Girale Services van Equens heeft Star Business het project Implementatie Service Level Agreements getrokken.

Leadership development en young professionals.

Leadership development training, team building trajecten, individuele coaching en veranderingsbegeleiding.

Begeleiding van de menskant van de invoering van een groot, nieuw automatiseringssysteem (gebruikersparticipatie, acceptatie, training).

Begeleiding van een groot cultuur veranderingstraject begeleid: Visie, Trots & Binding.

Invoering competentie management als instrument voor het succesvol omgaan met klantvragen en veranderingen. Daarnaast zijn ook team building trainingen verzorgd.

Management training en coaching voor de shift supervisors van deze vliegtuig brandstof tanker.

Star Business werkt nauw samen met De Arbodienst en verzorgt training, coaching en HR-adviezen zowel voor de Arbodienst zelf als voor de klanten van de Arbodienst.

Themabijeenkomst en creativiteitssessie voor de afdeling HR.

Voor dit toonaangevend architectenbureau heeft Star Business diverse lezingen verzorgd.

Training Selling Training Solutions, met nadruk op teamwerk, plezier en inhoudelijk op de salesvaardigheden.

Presentaties over energie management tijdens een kleuren expositie.

Begeleiding van het IK Verbeter traject en management coaching.

Presentatie Energy management voor de Key Customers in Europa.

Diverse trainingen en coaching trajecten voor medewerkers en managers van Syntens.

Management en leadership decelopment trainingen, executive coaching en team building en maatwerk trainingen voor teams in de productie omgeving.

(NL, DK, CAN, SUI, D, F, Sp, AU, N)

Verzorgen van Train-the-trainer trainingen aan senior medewerkers.

Verzorgen van Train-the-trainer trainingen aan shift supervisors.

Team development programma voor de afdeling Finance.

Verzorgen van Train-the-trainer trainingen aan alle senior medewerkers en leidinggevenden.

Het verzorgen van nascholingen voor huisartsen, apothekers, specialisten en hun assistentes.

Opleidingsadvies en opleidingsontwikkeling.

Management training, ontwikkelen e-learning programma, off-sites, brainstorm sessies, nascholingen en team building.

Management coaching en team building.

Business values en team building.

Train the trainer programma voor supervisors en senior medewerkers.

Begeleiding strategische workshops HR organisatie, executive coaching.

Leadership Development trainingen en management coaching.

Begeleiding implementatie, opleidingsontwikkeling, train-the-trainer.

Diverse trainingsdagen voor het hele bedrijf.

Strategische workshop voor het MT en een training communicatie en klantgerichtheid voor al het personeel.

Management coaching.

Coaching projectleiders binnen de systeembeheer afdeling van KLM.

Project management implementatie van een nieuw werkplek systeem.

Verhogen van de effectiviteit van de helpdesk.

Training basis management vaardigheden en coaching project manager.

Presentatie tijdens bedrijfsdag.

(voorheen Omegon Automatisering)

Coaching MT leden, (management) training, met betrekking tot verbetering van communicatieve vaardigheden en de klantgerichtheid.

Coaching medewerkers.

Teamdagen, management coaching en teamrollen analyse.

Persoonlijke Profiel Analyses, management training en coaching, begeleiding medewerkers, training en coaching sales team, team development programma.

Sales training.

Team analyses en team building.

Training management en communicatie vaardigheden.

Teamdagen, begeleiding creatieve denkprocessen, management training en begeleiding cultuurverandering.

Team training service desk.

Verzorgen van management training en team building, persoonlijke profiel analyses en teamrollen analyse.

Faciliteren van brainstorm sessies.

Verzorgen strategische workshops, om de management teams van decentrale IT-afdelingen over de hele wereld te motiveren tot het gebruik van het centrale SAP-systeem.

Bedrijfskundige en management coaching van de directie en hun opvolgers.

Leadership development trainingen.

Wereldwijde begeleiding acceptatie van een nieuw rapportage systeem.

Preferred Supplier Management development trainingen.

Faciliteren heidesessie voor het genereren van new business.

Training service desk.

Begeleiding brainstormsessies en team building trainingen.

Coaching MT en begeleiding cultuurverandering (kantelen organisatie).

Management coaching.

Workshops over de vijf intelligenties en creatief denken.

Management coaching.

Teamdagen management team onderbouw.

Diverse workshops en seminars over coaching.

Project management invoering competentie management, coaching medewerkers, training en begeleiding leidinggevenden, begeleiden werkgroep werkvermogen i.v.m. duurzame inzetbaarheid medewerkers.

Training en coaching voor managers en medewerkers van dit wereldwijd bekende opleidingsinstituut voor watermanagement.

Begeleiding van de afdeling ICT op het gebied van communicatie en klantgerichtheid, door middel van training en gerichte coaching.

Begeleiding van de invoering van competentie management voor docenten en onderwijs ondersteunend personeel.

Tweedaagse training: Energie en Inspiratie, voor het hele bedrijf.

Verzorgen workshop Energy management (hoe manage je je eigen energiebalans in deze uitdagende tijden?).

Ontwikkelen en verzorgen diverse trainingen.

Leadership development training.

Management training en coaching voor leidinggevenden.

Management training en coaching.

Team building dagen voor de ICT afdeling.

Management coaching en persoonlijke profiel analyses.

Trainingen voor de afdeling ICT en het facilitair bedrijf.

Tweedaagse communicatie training.

Management coaching, team building, intervisie, conflict mediation, integratie afdeling bij de fusie.

Team building team FA.

(GLTO: Gewestelijke Land en Tuinbouw organisatie)

Begeleiden diverse sessie met boeren en tuinders.

Begeleiden strategische workshop ITO Account management.

Diverse trainingen en coachingstrajecten voor het DMLO, het opleidingscentrum, van de Luchtmacht.

(Bergen op Zoom)

Management coaching en team building.

(Nato administratieve organisatie)

Maatwerk opleidingen.

Training effectief communiceren, conflicthantering en team building voor de afdeling Arbeid, individuele coaching.

Training afdelingshoofden, training van de medewerkers van het selectie bureau en een begeleidingsprogramma voor de medische dienst.

Begeleiding van de menskant van de implementatie van een nieuw financieel systeem (project management, advies, workshops, training).

Team training en coaching

Leadership development trainingen.

Naast bedrijven traint en coacht Star Business ook particulieren op het gebied van persoonlijke en management ontwikkeling en loopbaanadvies. Wij hanteren hiervoor speciale tarieven.

Neem gerust contact met ons op om een idee te krijgen van de mogelijkheden en de kosten.

Project management bij invoering Competentie Management.

Teamdagen Customer Contact Centre en Marketing & Sales.

Re-integratie begeleiding van overspannen medewerkers van klanten van de afdeling gezondheidszorg van Axa.

Training ICT afdelingen.

Training artsen en arts assistenten.

Training en coaching managers en medewerkers.

Communicatie training voor de helpdesk en alle eerste aanspreekpunten van de decentrale vestigingen.

Door het hele land verzorgt Star Business nascholingen voor specialisten, huisartsen, apothekers, assistenten, praktijkondersteuners en verpleegkundig specialisten. Onderwerpen zijn management vaardigheden, patiëntgericht communiceren, omgaan met lastige of veeleisende patiënten, inrichting van de praktijk, de multidisciplinaire samenwerking.

Training coördinatoren en locatieleiders.

Management training, advies en coaching.

Begeleiden strategische workshops voor de artsen en training assistentes.

Team training en coaching.

Team training.

Coaching, team building en het begeleiden van een veranderingstraject.

Training en begeleiding vrijwilligers van de telefonische hulporganisatie.

Teamdag de Communicatie Caroussel voor alle medewerkers.

Strategische workshop en training middenkader.

Training directie en medewerkers (omgaan met de verzakelijking in de zorg).